چینی امنیت اطلاعات اطلاعات تروریستی تروریست ها

چینی: امنیت اطلاعات اطلاعات تروریستی تروریست ها تجهیزات نظامی نیروهای عراقی عملیات تروریستی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور با اشاره به این که گاهی آمارهای نادرست و بی‌اساسی را حتی از مسئولان راجع به زیاد کردن خودکشی در کشور می شنویم، گفت: آمار خودکشی در ک

آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور با اشاره به این که گاهی آمارهای نادرست و بی اساسی را حتی از مسئولان راجع به زیاد کردن خودکشی در کشور می شنویم، گفت: آمار خودکشی در کشور حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد است که معادل نصف میانگین جهانی است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «تقی رستم وندی» در نشست بررسی اوضاع تاثیر اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و اینترنت در زندگی مردم که با حضور تعدادی از مدیران کانال های خبری برگزار شد، تاکید کرد: به جای تکرار آمارهای ناامید کننده، گفتمان تشویقی را در دستور کار قرار دهیم.

آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

معاون وزیر کشور و مدیر شرکت امور اجتماعی کشور گفت: فعالان حوزه اینترنت می توانند نقش مهمی در امید آفرینی، مدیریت افکار عمومی و مقابله با برنامه های دشمن های نظام جهت ایجاد یاس داشته باشند.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور تاکید کرد: یکی از آسیب هایی که متوجه فضای عمومی و افکار عمومی ما شده است هست، پمپاژ آمار ناامید کننده، اطلاعات نادرست و ناقص است.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور با اشاره به این که گاهی آمارهای نادرست و بی‌اساسی را حتی از مسئولان راجع به زیاد کردن خودکشی در کشور می شنویم، گفت: آمار خودکشی در ک

رستم وندی با بیان اینکه هر فردی به میزان توان خود باید جهت کم کردن آسیب های اجتماعی در جامعه تلاش کند، گفت: این جلسات و نشست ها نیز می تواند زمینه ای جهت کمک به جامعه باشد.

وی در ادامه گفت: براساس آمار، در کشور نزدیک به ۲ هزار مورد قتل در سال رخ می دهد و به رغم اینکه آمار منازعات در کشور طی یک دهه گذشته چهار برابر شده، ولی آمار قتل زیاد کردن نیافته هست، که فی نفسه آمار خوبی هست. زمانی که خبر یک قتل چندین بار در هر رسانه منعکس می شود و در مراحل متفاوت دستگیری، محاکمه و کیفر مجرم دوباره همان خبر تکرار می شود، در نتیجه این تفکر در ذهن مردم تداعی می شود که آمار قتل در جامعه زیاد کردن یافته است.

در فضای اجتماعی کشور به تحرکی جدی نیاز داریم

معاون وزیر کشور افزود: با توجه به تحولاتی که از ابتدای امسال و به خاص در ماه های نهایی سال گذشته به وجود آمد، در فضای اجتماعی کشور به تحرکی جدی نیاز داریم.

آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

رستم وندی با بیان اینکه وزارت کشور هم به علت گستردگی محدوده فعالیتی همانند فعالان اینترنت در تحولات جامعه نقش دارد، خاطرنشان کرد: برگزاری کارگروه ها، نشست های تخصصی و گفت وگو و تبادل افکار راجع به مقتضیات کشور، پرسشها و چالش های پیش روی و ایجاد زمینه های همکاری و کمک دو طرف به یکدیگر می تواند در جهت مدیریت افکار عمومی کشور نقش بسزایی داشته باشد.

رستم وندی ماموریت های این دوره نشست ها را در چند بخش اعلام کرد و گفت: بخش اول تبادل اطلاعات هست؛ وزارت کشور مجموعه ای است که اطلاعات و اخبار زیادی در اختیار دارد و فعالان اینترنت هم در جریان پرسشها و مباحث جامعه هستند و این تعامل دوجانبه و تبادل اطلاعات می تواند بسیار مهم باشد.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور با اشاره به این که گاهی آمارهای نادرست و بی‌اساسی را حتی از مسئولان راجع به زیاد کردن خودکشی در کشور می شنویم، گفت: آمار خودکشی در ک

وی ماموریت دوم را تحلیل این اخبار و اطلاعات اعلام کرد و گفت: هر دو گروه می توانند در این حوزه فعال باشند و با گذر از اطلاعات خام، تحلیلی درست و مطابق با واقعیت به دست آورند.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور افزود: ماموریت سوم همکاری یکسان جهت کارها تبلیغی، رسانه ای و مدیریت افکار عمومی در کشور است که فعالان حوزه اینترنت در صف مقدم این کار هستند و وزارت کشور در این مسیر می تواند نقش مشورتی داشته باشد.

آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران نصف میانگین جهانی است

وی با اشاره به پروژه آسیب های اجتماعی و تلاش نظام جهت کم کردن آسیب های اجتماعی در ۲ سال اخیر، گفت: آسیب های اجتماعی صرفاً موضوعی مدیریتی و حاکمیتی نیست، بلکه آینده همه ما، خانواده و فرزندان و خویشاوندان ما با آن مرتبط است.

به جای تکرار آمارهای ناامید کننده، گفتمان تشویقی را در دستور کار قرار دهیم

رستم وندی افزود: این عنوان راجع به خودکشی هم وجود دارد و ما آمارهای نادرست و بی اساسی را حتی از مسئولان راجع به زیاد کردن خودکشی در کشور می شنویم، در حالی که در کشور عزیزمان ایران حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ خودکشی در سال ثبت می شود که هرچند رو به زیاد کردن است ولی هنوز نصف میانگین جهانی است.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: در موارد ذکر شده، نقش تبلیغات، رسانه ها و نحوه خبرپردازی دستگاه های تبلیغی در کشور کاملاً بارز و مشهود است و نشان می دهد که کار رسانه ها و تبلیغ تا چه حدی می تواند تاثیرگذار باشد و ما را به جایی برساند که تصور کنیم فضای جامعه خفقان آور است و همه جا را خودکشی، قتل، کودک آزاری و همسر آزاری فرا گرفته است.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور تاکید کرد: کلیه مسئولان، پژوهشگران و فعالان حوزه اجتماعی ضمن آگاهی از اطلاعات و داده های درست، در تفسیر و بیان عمومی آمار مرتبط با آسیب های اجتماعی کاملاً جانب احتیاط را رعایت کنند و به جای تکرار آمارهای ناامید کننده گفتمانی ایجابی و تشویق کننده را در دستور کار خود قرار دهند، به عبارت دیگر به جای تکرار مسئله طلاق و قبح شکنی از این عنوان بر گفتمان مثبت ازدواج پایدار و تشکیل خانواده سالم تاکید شود تا از این راه بر معضل طلاق فائق آییم.

فعالان اینترنت نقش مهمی در مدیریت فضای داخلی دارند

معاون وزیر کشور و مدیر شرکت امور اجتماعی کشور با اشاره به مواضع مقامات دولت آمریکا افزود: فعالان حوزه اینترنت نقش مهمی در مقابله با طراحی دشمن و کمک به کشوردر مدیریت فضای داخلی دارند.

معاون وزیر کشورتصریح کرد: نیاز به ارتباط دوجانبه میان ما با فعالان حوزه اینترنت در شرایط حاضر، زیاد از گذشته احساس می شود و براساس این نیاز به دنبال این هستیم که در جلسات مشترکی که برگزار می کنیم، گفت وگو و تبادل نظر کنیم و در مدیریت افکار عمومی و یا مدیریت رسانه ای در کنارشان باشیم.

رئیس شرکت امور اجتماعی کشور با بیان اینکه نشانه آمریکا جنبش و فروپاشی از درون در نظام اسلامی هست، گفت: در چهاردهه گذشته هیچ یک از دولت های آمریکایی به اندازه دولت «دونالد ترامپ» قصد و تصمیم خود را در جهت براندازی نظام کشور عزیزمان ایران به صراحت بیان نکرده است.

رستم وندی ادامه داد: «هنری کسینجر» که از او به عنوان پدرخوانده سیاست خارجی آمریکا یاد می کنند، الگوی فروپاشی شوروی را الگویی جهت براندازی نظام کشور عزیزمان ایران به ترامپ معرفی کرده است که این الگو بر اساس کارها فروپاشی از درون و به کارگیری دستگاه های تبلیغی، رسانه ای و نفوذ از درون هست.

وی افزود: چند روز پیش هم موسسه مطالعاتی امنیت آمریکا وابسته به «جان بولتون» – مشاور امنیت ملی مدیر جمهوری آمریکا- اعلام کرد که باید تلاش کنیم از ظرفیت های اجتماعی و داخل کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با جمهوری اسلامی بهره برداری کنیم.

رستم وندی با اشاره به بعضی تحولات اجتماعی اخیر کشور تاکید کرد: شاهد برنامه ریزی چندلایه و با ابعاد متنوع دشمن جهت اختلاف افکنی در جامعه هستیم؛ دشمن های تلاش می کنند از تمام شکاف هایی که در درون کشور وجود دارد، بهره برداری کنند و سوار بر شکاف های اجتماعی شوند. این شکاف ها، می تواند شکاف قومی، مذهبی سیاسی و یا دو دستگی و اختلاف نظر میان مسئولان کشور و بین احزاب و جریان های سیاسی باشد.

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | خودکشی | مدیریت | رسانه ای | رسانه ها | اطلاعات | اینترنت | آسیب های اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs