چینی امنیت اطلاعات اطلاعات تروریستی تروریست ها

چینی: امنیت اطلاعات اطلاعات تروریستی تروریست ها تجهیزات نظامی نیروهای عراقی عملیات تروریستی

مشاهده لحظه تبدیل نور به انرژی در سلول خورشیدی

محققان آمریکایی موفق شدند جهت نخستین بار لحظه تبدیل نور به انرژی را در سلول‌های خورشیدی مشاهده نمایند. مشاهده لحظه تبدیل نور به انرژی در سلول خورشیدی..

ادامه مطلب